Miralles Company, Joan Josep

Tornar al llistat

Montuïri, 12/09/1897
Prev. 14/06/1930
Def. 15/01/1986
Féu estudis eclesiàstics als Seminaris de Tenerife i de Girona. Dia 30.08.1928 feia Títol de Patrimoni a Mallorca per ser ordenat prevere a Girona dia 14.06.1930. De 1930 a 1934 fou Vicari a santa Maria del Camí. De 1934 a 1941 Vicari in Capite de S’Esgleieta. De 1941 a 1943 Vicari de Campanet. El 1943 fou nomenat Vicari de Montuïri, on hi restà fins a la mort. BOBM 1986, 76. Darder M0550.