Miralles Lozano, Alfred

Tornar al llistat

Palma, 17/12/1944
Prev. 23/04/1973
Def. 00/00/0000
Acomplets els estudis de Dret (Madrid) començà els estudis eclesiàstics, una vegada acomplerts i ordenat Diaca, passà a les Missions del Burundi, retornant l’any 1971.Essent ordenat prevere 23.04.1973. Dia 29.04.1976 fou nomenat responsable dels seminaristes teòlegs i Delegat diocesà de Pastoral Vocacional. Dia 30.09.1977 Vicari de la parròquia de Corpus Christi. De 1981 a 1986 Vicari de la parròquia de sant Frances de Paula, passant a Son Sardina com Vicari, per esdevenir-ne Rector el 1987. Dia 02.06.1992 anà com Rector a la parròquia de Sant Sebastià i Delegat Diocesà de Família. En cessà dia 15.12.1995. L’any 2014 es jubilà del càrrec parroquial, per raons de salut, passant com a adscrit a la parròquia de sant Josep Obrer i Consiliari de l’Associació de Vídues. Ha donat a la impremta: 2006 Introducción Básica al Cristianismo.