Miralles Pocoví, Gabriel

Tornar al llistat

Montuïri, 07/12/1855
Prev. 22/05/1880
Def. 15/12/1940
Fou ordenat prevere dia 22.05.1880 Estudiades les primeres lletres a Montuïri, passà a Palma per estudiar i poder ser capellà, però l’amor a la música gairebé l’allunyaren del cobetjat sacerdoci, doncs gaudia de les funcions teatrals i musicals que llavors es feien. L’any 1876, després d’haver escoltat un sermó a la Seu, ingressa al Seminari, on fou encarregat de la direcció musical de les funcions litúrgiques. Dia 22.06.1877 feia son Títol de Patrimoni. Ja capellà, retornà Montuïri, era l’organista, predicava arreu i gaudia de predicar exercicis espirituals seguint el mètode ignacià. El 1886 fou nomenat Vicari de la parròquia. L’any 1890 el P. Joaquim Rosselló, que feia una experiència ermitana a Sant Honorat, amb qui havia fet els exercicis espirituals abans de les Ordes, el convidà per unir-se al grup que s’anava fent, i així va ser. Dia 17.08.1890, dia de la fundació de la Congregació dels MSSCC, féu la professió en dita Congregació. Esmerçà la resta de sa vida en la Congregació. Dia 08.07.1892, ja missioner, era nomenat Rector d’Escorca. Semblanzas pàg. 25 GEM, XI, 36.