Miralles Sbert, Josep

Tornar al llistat

Palma, 14/09/1860
Prev. 07/06/1884
Def. 22/12/1947
Entre 1871-1875 féu els estudis de Batxillerat, i als 16 anys ja era Mestre d’Escola. El 1878 comença els estudis eclesiàstics al Seminari i dia 07.06.1884 rebia l’ordenació sacerdotal quedant Adscrit a la parròquia de Sant Miquel. De 1886 a 1896 fou professor del Seminari, on explicarà: Llatí, Metafísica, Filosofia, Teologia Dogmàtica, Dret Canònic, Disciplina Eclesiàstica. Dia 28.09.1887 es Llicencià en Filosofia i Lletres a Madrid i dia 10.10.1892 assolia el grau de Doctor en la mateixa Universitat. El 1891 havia aconseguit, al Seminari Central de València, els graus de Llicenciat i Doctor en Teologia i Dret Canònic. El 1896 guanyà unes oposicions a Canonge i se li assignà el càrrec d’Arxiver Capitular. El treball que hi féu quedà manifestat quan el 1936 es publicà “Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca”. L’any 1898 entrava al BSAL com soci 167. Bon col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. Moltes foren les feines que féu a Mallorca per encàrrec del Sr. Bisbe, com el trasllat de les despulles del Rei Jaume III de València a Mallorca (1905), per això li fou concedida la Gran Creu del Mèrit Naval. Dia 15.11.1914 era consagrat, a la Seu de Mallorca, bisbe per a l’església de Lleida, on hi restà fins el 1926, que fou nomenat Bisbe Coadjutor de Barcelona, amb dret a successió. Dia 13.03.1930 fou preconitzat Arquebisbe de Beroe i Bisbe de Mallorca. Celebrà la Canonització de Santa Catalina Tomàs (1930), la Coronació Canònica de la Mare de Déu de la Salut (1931), Diferents Assemblees Sacerdotals a Lluc, Sínode Diocesà (1932). El 1934 les Noces d’Or sacerdotals i el 1939 les d’Argent Episcopals, promovent la creació i construcció de les parròquies per a l’Aixample de Palma, per a les quals hi hagué 39.363 adhesions dels mallorquins a la iniciativa de l’Arquebisbe. El 1946 li fou enviat el Dr. Hervàs i Benet com bisbe Coadjutor amb dret a successió i dia 22.12.1947 moria al Palau. L’any 1915 havia estat proclamat Fill Il·lustre de Mallorca. Donà a la impremta més de tres-centes obres, entre elles: 1890 Definición Católica de la Historia; Santo Tomàs de Aquino y el moderno régimen constitucional; 1891 La Filosofía mallorquina en 1890; La Secta rosminiana; 1892 La existencia de Dios y el criticismo kantiano; 1961 Reliquias y relicarios de la Catedral de Mallorca. També fou Director de les publicacions: Semanario Católico 1888-1890; Mallorca 1898-1901; BSAL 1909-1912; Boletín Obrero 1909-1912. BOBM 1914, 245; 1947, 429-491; GEM, XI, 34. AC 1643. Darder M0563. Josep Massot i Muntaner, el 1991, publicà: El bisbe Josep Miralles i l’església de Mallorca. De la Dictadura a la guerra civil.