Miralles Triay, Guillem

Tornar al llistat

Santa Maria del Camí, 01/06/1885
Prev. 01/01/1909
Def. 01/06/1885
Començats els estudis eclesiàstics, l’any 1903 entrà al Col·legi de La Sapiència Participà en el Certamen presentants els nº 661 i 662. Essent Acòlit fou nomenat familiar del Bisbe Massanet, passant a la diòcesi de Sogorb (1908-1911) on fou ordenat prevere el 1909. Retornat a Mallorca a la mort del Dr. Massanet, fou nomenat Vicari in Capite dels Hostalets (1912), Participà a les oposicions de l’any 1913 i aconseguí la Rectoria de Deià, on preparà la Llicència en Teologia, que l’any 1914 aconseguí en la Universitat de València, passant a una Vicaria de Sant Nicolau. Dia 27.01.1919 fou nomenat ecònom d’Alaró. De 1921 a 1948, per oposicions, Rector de Campanet. Passà a la Rectoria de Santa Maria on hi romangué fins el 1960, que passà com Adscrit en la parròquia ciutadana de Sant Jaume. El 1916 donà a la impremta Compendio de la vida: del Bienaventurado Ramon Llull. El 1935: Historia de la Villa de Campanet. Dos volums, el segon resta inèdit i perdut. L’any 1998 se’n feu una segina edició. L’Ajuntament de Campanet posà el seu nom a un Carrer. BOBM 1965, 168. GEM XI, 36. Darder M0564.