Miralles Trobat, Sebastià

Tornar al llistat

Montuïri, 12/10/1928
Prev. 21/06/1953
Def. 23/12/2012
Fou ordenat prevere dia 21.06.1953 Havia participat en el Certamen amb els nº 663 i 664. Començà l’exercici ministerial comn Vicari d’Artà, on hi romagué fins el 1955, que passà com Vicari a Campos i professor al Col·legi Fra Joan Ballester. El 1959 era nomenat Vicari de Sant Jaume i l’any següent ecònom de Lloret. El 1968 retorna a Palma com Vicari en la parròquia de santa Eulàlia. Dia 22.11.1971 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Vicenç Ferrer, on hi restà fins que l’any 1983 fou nomenat Rector de El Terreno, assumint el càrrec d’Arxiprest el 1993. El 2003 li arribà la jubilació i retorna a Montuïri, on finà. BOBM 2012, 639. Reus I, 243. Darder M0565.