Amorós Bestard, Pere

Tornar al llistat

Palma, 21/01/1908
Prev. 21/05/1932
Def. 21/05/2007
Havia participat en els ceertàmens nº 91, 92, 93 i 94. De 1932-1935 Vicari parròquia de la SSma. Trinitat. 1935 Vicari de Sant Miquel. 1937 Professor del Seminari. 1966-1978 Rector de la parròquia de Sant Alonso Rodríguez. Prevere Jubilat. +Palma 21.05.2007. Escriví (inèdita) “Notas y apuntes para una semblanza de Pedro Sureda” (1985); “El Obispo Moncadas. Apuntes biográficos” (1990) BOBM 2007 pàg. 337-338. GEM 18 pàg. 297.BOBM passim.