Miró Forteza, Andreu

Tornar al llistat

Porreres, 22/05/1861
Prev. 06/04/1889
Def. 16/01/1942
Féu els estudis eclesiàstics a Menorca. Dia 15.11.1889 va fer Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere a Palma dia 06.04.1893 i exercí tota la vida ministerial en la vila de Porreres. El 1926 fou nomenat Primatxer de la parròquia. BOBM 1942, 51. Darder M0571. HdC 1942, 390.