Miró Morey, Vicenç

Tornar al llistat

Palma, 26/03/1977
Prev. 18/07/2004
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis s’incorporà als MSSCC, i dia 21.07.1998, a l’ermita de sant Honorat, feia la primera professió en aquesta Congregació. Dia 20.12.2003, estant a Buenos Aires (Argentina), hi feia la professió perpètua. Era ordenat prevere dia 18.07.2004 a La Real. Després de tenir diferents càrrec en la Congregació, dia 31.08.2015 era nomenat Vicari de la parròquia de Lluc i de la Unitat Pastoral d’Inca. Dia 23.01.2016 comença in procés d’exclaustració que acabà amb la incardinacio a la diòcesi el 2019.