Molinas Amengual, Bartomeu

Tornar al llistat

Sencelles, 17/01/1852
Prev. 10/06/1876
Def. 14/03/1917
Fou ordenat prevere dia 10.06.1876. Dia 31.06.1874 va fer Títol de Patrimoni. De 1975 a 1883 estava Adscrit a La Seu. El 1887 tingué cura de la feligresia de El Molinar. Dia 01.10.1883 començà a fer classes al Seminari substituint al P. Vanrell, ensenyant Llatí i Poètica fins el 1898, doncs dia 16 de Maig li fou concedit un Benefici a La Seu, que regentà fins a la mort. L’any 1903 e3s llicencià en Teologia al Seminari central de Valladolid. Amb un grup de preveres fundà EL Ancora (1880) del qual en fou redactor. Bé treballà en el moviment obrer esent el Consiliari de 1877 a 1886, com també a les Escoles Nocturnes de Sant Josep. Director de l’Associació Obrebres de Sant Josep. Escriví: 1883 Al pie de la cruz Sencillas reflexiones. 1900 Sor Francisca Ana Cirer. 1904 Breve noticia de Sor Francisca Ana Cirer, fundadora del Convento de las Hijas de la Caridad de Sancellas.BOBM 1917, 188. GEM, XI, 88. AC 1598. Darder M0593.