Nadal Bosch, Pere Baptista

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1849
Prev. 00/00/0000
Def. 16/05/1927
Sabem que l’any 1883 era el Custos de l’església de El Terreno. Dia 01.10.1886 fou nomenat Vicari in Capite de Galilea, passà a Palma, residint en la barriada de Santa Catalina, on li arribà la mort als 78 anys. BOBM 1927, 191 Darder N0004.