Moncadas Noguera, Miquel

Tornar al llistat

Muro, 19/09/1921
Prev. 05/10/1974
Def. 05/08/1989
Féu els primers estudis al Col·legi La Salle de Palma, per acabat el Batxillerat a l’Institut Ramon Llull. Als 19 anys, acabat el Batxillerat, entra al Seminari, on hi restarà tres cursos. Participa en el Certamen presentant els Nº 668, 669, 670, 671, 672 i 673. El curs 1946/47 passa a la Universitat Pontifícia de Salamanca aconseguint la Llicenciatura en Teologia el 1948. Dia 05.10.1947 fou ordenat prevere al Santuari de Lluc pel Bisbe Hervàs. De 1948 a 1956 exercí el ministeri com Rector del Seminari menor a l’edifici que els PP. Agustins havien deixar al Bisbat. Són anys que també és professor de Religió als Instituts Ramon Llull i Joan Alcover. L’any 1953 passà al Nou Seminari exercint el mateix càrrec fins l’any 1956, que s’unificà el Rectorat amb un sol Rector, passant ell com Director de la casa diocesana d’exercicis a Can Tàpera, Centre de Formació Social. Són anys que també posa en marxa el Moviment Familiar Cristià, esdevenint-ne Vice Consiliari Nacional. Dia 14.12.1969 es féu públic el nomenament de Bisbe de Menorca i dia 02.02.1969 rebia l’ordenació episcopal a la Sei menorquina, de mans del Nunci Dadaglio. Hi restà fins el 1977 que fou nomenat Bisbe de Solsona. Estava predicant uns exercicis a Manresa i dia 03.08.1989 tingué un infart.BOBM 1989, 347-352. GEM, XI, 103-104 Mn. Pere Amorós i Bestard escriví una Biografia que resta inèdita a l’Arxiu de la parròquia de Muro.El 1985 donà a la impremta: Vers una militància juvenil cristiana. Dia 19.02.1986 escriví son Testament espiritual.