Monroig Font, Pere

Tornar al llistat

Petra, 01/01/1835
Prev. 11/06/1865
Def. 27/11/1914
Fou ordenat prevere dia 11.06.1865. Dia 13.08.1862 havia fet Títol de Patrimoni. Exercí el ministeri en les parròquies de Santa Margalida (1865-1869). Dia 01.07.1869 fou nomenat Vicari de Petra. Dia 13.03.1900 fou nomenat Arxiver de l’Arxiprestat de Manacor. BOBM 1914, 305. Darder M0631. Torrens II, 226.