Monteros Maimó, Jaume

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1820
Prev. 01/01/1847
Def. 17/07/1903
Fou ordenat prevere el 1847 Gairebé exercí tot el seu ministeri en la vila de Porreres. BOBM 1903, 251. Darder M0653.