Mora Alcover, Antoni Joan

Tornar al llistat

Sóller, 02/10/1879
Prev. 18/10/1903
Def. 03/01/1958
Fou ordenat prevere dia 18.10.1903. Dia 02.01.1903 féu son Títol de Patrimoni. Passà a Roma per ampliar estudis en la Universitat Gregoriana, obtenint el grau de Llicenciat en Teologia, Doctor en Filosofia i Batxiller en Dret Canònic (1905). Retornat a Mallorca fou nomenat Prefecte de disciplina del Seminari i Professor. El 1917 fou nomenat Rector de Felanitx, on hi restà tota la vida. El 1952 li donaren un Regent, Mn. Pere Rebassa i Bisquerra. Promogué la Coronació Pontifícia de la Mare de Déu de Sant Salvador (1934) Aixecà l’Escola Parroquial (1943). L’any 1942 fou declarat Fill Adoptiu de la Ciutat. El 1943 li foi concedida la Creu Pro Ecclesia et Pontifice. El 1953 l’Ajuntament i concedí la Medalla d’Or de la Ciutat. BOBM 1958, 67. Darder M0664. Rosselló VIII, 336 .