Mora Lliteras, Francesc

Tornar al llistat

Porreres, 28/08/1857
Prev. 10/03/1883
Def. 31/07/1926
Fou ordenat prevere dia 10.03.1883 Havia fet Títol de Patrimoni dia 13.11.1880. Restà a Porreres i de 1888 a 1900 fou Vicari de Porreres. Fou bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 25.02.1900 prenia possessori de la Rectoria de Santa Margalida, on hi restà fins a la mort. Fou portat a Porreres per ser-hi soterrat. BOBM 1926, 362. HdC 1926,142. Darder M0673.