Moragues De Manzanos, Ferran

Tornar al llistat

Palma, 08/09/1856
Prev. 18/09/1880
Def. 14/06/1931
Fou ordenat prevere 18.09.1880. Dia 30.01.1878 féu Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com Adscrit a les parròquies de Santa Creu i Sant Jaume durant 13 anys. Dia 30.09.1887 demanava permís per fer oposicions com Capellà Castrense. Fou bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 27.08.1906 demanava un permís de cinc anys per passar a Santa Fe. Dia 20.06.1908 demanava per passar a La Plata. De 1912 a 1915 vivia a Norberto de la Riestra (La Plata) Mostrà molta afició als estudis de les Ciències Naturals i a la Fotografia com ho testimonien les col·leccions que legà al Seminari. Estava subscrit i col·laborava a la revista Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, sobretot entre 1886 a 1894. La seva família era la propietària de les Coves del Drac (Manacor) i el 1904 acompanyà a Emile G. Racovitza a les coves i participà a l’estudi on es descobriren 33 espècies d’hemipters. És autor d’un grapat de fotografies d’entre 1890 a 1900, molt preuades, de Porto Cristo.BOBM 1931,103. Fiol, 675. Fuster 310. GEM XI, 168. Darder M0690.