Moragues Ribas de Pina, Marià

Tornar al llistat

Palma, 23/05/1942
Prev. 21/06/1969
Def. 00/00/0000
L’any 1959 entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, fou ordenat prevere dia 21.06.1969 treballant a les diferents “Missions infantils” que llavors es feien. Aquest mateix any passà a les missions mallorquines del Perú. Havia participat en el certamen amb el nº 675. Vicari de la parròquia de Ntra. Sra. de Guadalupe (Piura), el 1971 era nomenat Vicari de la parròquia de Ntra. Sra. del Rosario, a San Martín de Piura. El 1972 fou nomenat Rector de la parròquia de San Juan Mª Vianney (Lima) i Delegat dels capellans mallorquins al Perú BOBM 1972 pàg. 61 El 1973 donà a la imprenta, a Lima estant, “Buscando identificarme” 1992 Educar para el autogobierno. 200? La veu de les arrels. El 1975 deixà el ministeri. GEM XI, 170. Fiol, 677.