Murgui Soriano, Jesús

Tornar al llistat

València, 17/04/1946
Prev. 21/09/1969
Def. 00/00/0000
Féu els estudis eclesiàstics al Seminari de València. Fou ordenat prevere dia 21.09.1969 i el 1970 es llicenciava en Teologia en la Universitat de Salamanca. De 1969 a 1973 fou el Vicari d’Alaquàs, any que en fou nomenat Rector, exercint-hi el càrrec fins el 1976. De 1975 a 1979 fou el Consiliari dels Joves d’Acció Catòlica. De 1978 a 1982 féu el Doctorat en Teologia a la Universitat Gregoriana presentant la tesi: Parròquia i Comunitat a l’Església Espanyola del Postconcili. De 1982 a 1986 Rector de la parròquia de Sant Jaume a Montcada. De 1986 a 1993 Rector de la parròquia de Santa Maria a Ontinyent. De 1993 a 1996 Vicari Episcopal, tenint cura de la Vicaria de Llíria. Dia 25.03.1996 fou nomenat Bisbe auxiliar de València rebent l’ordenació episcopal dia 11 de Maig De 18.12.1999 a 28.04.2001 fou l’Administrador Apostòlic de Menorca. Dia 27.12.2003 fou nomenat Bisbe de Mallorca, prenint possessió d’aquesta Mitra dia 21.02.2004. Dia 27.07.2012 fou nomenat Bisbe d’Oriola-Alacant. BOBM 2003, 601-605; 2012, 259-363. GEM XXIV, 243.