Muntaner Rosselló, Agustí

Tornar al llistat

Santanyí, 01/01/1842
Prev. 20/09/1873
Def. 26/12/1914
Fou ordenat prevere dia 20.09.1873 Dia 12.08.1869 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 01.05.1874 fou nomenat Vicari de Santanyí i esmerçà aquest càrrec fins que dia 30.08.1907 presentà la renúncia per raons de salut. Fou col·laborador de Mn.Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1915, 74. Sunyer, 222. Darder M0868. HdC 1915, 47.