Morey Amengual, Feliu

Tornar al llistat

Capdepera, 15/02/1870
Prev. 17/02/1894
Def. 01/01/1975
Fou ordenat prevere dia 17.02.1894 El 1894 fou nomenat Prefecte de disciplina i Catedràtic de llatí, retòrica i poètica del Seminari. L’any 1901 en renuncià i demanà permís per anar, durant cinc anys, a La Serena (Xile), renovant-ho l’any 1912 i així ho feia periòdicament, treballant en aquelles terres fins que morí als 105 anys. Durant 14 anys fou el Tresorer de la Cúria (Temuco). Fins el 1956 Capellà del Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Desamparados BOBM 1975,110. L’any 1968 el Papa Pau VI li donà el títol de Capellà de la Casa Papal i a l’acte de la concessió d’aquesta distinció, el Vicari General digué que estava “entre los sacerdotes evangélicamente progresistas”. BOBM 1970, 41-42; 1975, 110-111. Fiol 690. Darder M0742.