Morey Balaguer, Francesc

Tornar al llistat

Galilea, 11/02/1921
Prev. 26/05/1945
Def. 12/04/2010
Començats els estudis eclesiàstics, el 1943 entrà a La Sapiència. Partcipà en el Certamen presentant els Nº 680, 681, 682 i 683 Fou ordenat prevere el 26.05.1945 i destinat com Vicari en la parròquia d’Andratx, el 1947 Vicari in Capite de Galilea i el 1948 fou nomenat Vicari del Molinar. Participà a les oposicions de 1962 i conseguí la parròquia del Coll d’En Rebassa, on hi restà fins el 1977 que passà comn Capellà de la Llar dels Ancians (Palma), càrrec que tingué fins que li arribà la jubulació, el 1990, passant a viure a casa i a celebrar en la parròquia de Santa Catalina Tomàs. BOBM 2010, 213, Darder M0744.