Morey Balaguer, Jordi

Tornar al llistat

Galilea, 19/08/1925
Prev. 27/06/1948
Def. 02/03/1999
Fou ordenat prevere dia 27.06.1948 en la parròquia de Santa Eulàlia. Havia participat en el certamen amb els nº 684, 685 i 686. Començà el servei ministerial com Vicari de Valldemossa, on hi restà fins el 1952 qie fou nomenat Vicari de Calvià. Aquí hi desenvolupà el ministeri fins l’any 1964, que passà d’ecònom d’Estellecs. El 1975 passà com Capellà a l’Hospital de Sant Joan de Déu, on hi restà fins a la mort. Havia aconseguit el títol d’ATS. El 1955 donà a la impremta: Sermó predicat per ... a l’església de la Immaculada Concepció de Galilea dia 09.09.1955. Festa de l’Obra Històric: BOBM 1999, 449. Darder M0745.