Morey Crespí, Josep

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1850
Prev. 01/01/1847
Def. 10/05/1920
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 10.02.1871 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere el 1874. Dia 14.04.1874 li concediren la gràcia de ser Acollit a La Seu i el 1891 hi aconseguia un Benefici. L’any 1890 fou nomenat Habilitat del Clergat i dia 22.09.1892 Consiliari del Círcol d’Obrers Catòlics de Palma. Morí essent Beneficiat de la Seu. BOBM 1920, 381. AC 1606. Darder M0750.