Morey Fiol, Miquel Lluís

Tornar al llistat

Sencelles, 01/01/1868
Prev. 09/03/1895
Def. 26/02/1930
Fou ordenat prevere dia 09.03.1895 Dia 03.12.1892 havia fet Títol de Patrimoni, quedà Adscrit en la parròquia nadiua fins que el 1899 en fou nomenat Vicari, càrrec que regentà fins a la mort. Fou corresponsal i col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. BOBM 1930, 91. Darder M0752. HdC 1926, 31.