Morey Rebassa, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 26/10/1926
Prev. 10/07/1955
Def. 27/11/1992
Degut a la guerra dia 17.10.1936 entrà a la Misericòrdia amb tots els seus germans. Gràcies a la intervenció de Mn. Francesc Sureda i Blanes el curs 1945/46 entrà al Seminari d’Eivissa. Fou ordenat prevere dia 10.07.1955, quedant incardinat en aquella Església i fou nomenat Vicari de la parròquia de Santa Creu, de la qual el 19.04.1958 en fou nomenat Rector. Treballà molt i bé entre el jovent eivissenc, fins que dia 14.10.1959 deixa Eivissa per passar a exercir el ministeri com missioner al Zaire amb els PP. Blancs, on hi restà gairebé tota la vida. Estant allà ja s’incardinà a Mallorca, el 1978, ja que aquí tenia la família. Seguí treballant al Zaire fins el 1986, que retornà a Mallorca afectat per la malaltia d’Andrade. Morí als 66 anys.BOBM 1993, 63. L’any 2009 el Sr. Joan Antoni Torres i Planells publicà: El P. Morey, el capellà de la joventut d’Eivissa.