Morey Torres, Joan

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1837
Prev. 01/01/1867
Def. 25/11/1909
Progressant en els estudis eclesiàstics, dia 24.05.1865 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors, fou ordenat prevere el 1867. Servia la feligresia que participava en les funcions del Convent de Sant Francesc (Palma), quan no hi havia pares franciscans. BOBM 1909, 221. Darder M0763. HdC 1909, 88.