Salom Mas, Sebastià

Tornar al llistat

Campos, 03/05/1944
Prev. 26/03/1967
Def. 14/12/2019
Tot començant el mes de maig de 1944, dia 3, naixia a Campos, el qui dia 14.12.2019 moria a l'hospital Son Llatzer, com Rector emèrit de la vila de Porreres. Ben jovenet, als 10 anys, després d'uns anys d'escolanet al poble, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. De 1954 a 1959 fa Humanitats per anar, de 1959 a 1962 a Filosofia. La Teologia, dirigit per l'antic rector del poble i son professor de Teologia, la començà a Mallorca, per acabar-la a la Universitat Pontifícia de Comillas (1965-1967), sortint llicenciat en aquesta matèria i ordenat prevere en aquelles terres dia 26.03.1967. Sa vida ministerial, territorialment, s'ha dividit en dues parts: Mallorca i Burundi, i pastoralment també la podem dividir en servei parroquial i en treballs de govern i programació de la vida de la nostra Església. Al Burundi hi treballà en tres etapes: 1969-1974; 1980-1983; 2007-2013 A Mallorca començà l'exercici ministerial al Port d'Andratx 1967-1969; sa Pobla 1974-1980; Inca 1983-1988; Migjorn (Santanyí, Els Llombards, Colònia de Sant Jordi, Ses Salines, Porreres) 1988- 2007; 2014-2019. Els altres càrrecs pastorals que ha tingut a Mallorca han estat: Arxiprest 1976-1977; 1983-1988; 1988-1992. Vicari Episcopal Zona III 1977-1980; Zona IV 1995-1999; Membre del Col·legi de Consultors 1985-1995; 2016-2019; Delegat Diocesà d'Apostolat Seglar 1992-1996; Secretari Diocesà de Pastoral 1996; Vicesecretari de Sínode 1998-1999; Vicesecretari de Pastoral 2004-2005. Compartí aquests càrrecs amb la reflexió pastoral sobre la Fe i la seva vivència en el poble cristià, gaudint també de contemplar com era viscuda entre els dos mons que coneixia: Mallorca i Burundi. Promotor de diferents trobades, sobretot amb els capellans de la Part Forana, per anar cercant llum i maneres per fer present el missatge de Jesús entre els fidels. Si en el Seminari sols féu un treball de certamen, i d'una matèria que després no hi treballà gaire (litúrgia), en sa vida ministerial ha publicat diferents articles i ha donat a la impremta: 1987 Entre dos mons: reflexions en veu alta sobre l'home d'avui i la fe cristiana (recull d'articles publicats en el Setmanari Dijous). 1999 Entre hutus i tutsis. Crònica d'un capellà mallorquí al Burundi. 2017 Algunes anècdotes curioses de la meva vida; 2018 L'Home-Fet-Déu (Jesús de Natzaret, vist des d'una altra perspectiva) L'any 2014 la salut va començat a flaquejar. S'hagueren d'obrir, per part dels metges, diferents fronts de recerca que, tira-tira, dugueren a la manca de plaquetes en la sang. Al començament es trobà una medicació que podia guiar bé el viure de cada dia, però arribà el moment que ja calia cercar una altra medicació, i no es trobà. El comiat de la parròquia de Porreres de dia 16.08.2019,ja fou entre dubtes i incerteses i de llavors ençà ha hagut de viure més a l'Hospital que a casa, ja que la leucèmia tancà tota esperança de vida. Coneixedor del camí que li pertocava fer, l'ha sabut acceptar amb joiosa esperança cristiana, que ha enfortit la fe de trobar-se a les mans del Bon Pare Déu, de qui se sentia ben estimat. Eren prop de les 17 hores del dissabte 14 de desembre de 2019.