Mulet Palau, Francesc

Tornar al llistat

Muro, 29/11/1902
Prev. 18/12/1926
Def. 05/11/1967
Fou ordenat prevere dia 18.12.1926 Va participar en el certamen de 1924 presentant un treball sobre la propietat privada segons la Doctrina Social de l’Església. Dia 17.11.1925 va fer Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial a Muro fins que el 1928 fou nomenat Vicari de Llubí, i el 1929 passà amb el mateix càrrec a Alaró. L’any 1931 arriba a Muro com Adscrit i el 1934 en fou nomenat Vicari. De 1935 a 1945 fou el Vicari in Capite de Biniali, i el 1945 Vicari de Muro fins a sa mort. Fou un gran impulsor de la cultura. És el soci nº 352 del BSAL (1927). Són nombrosos els estudis històrics que publicà en la revista local Algebelí tant amb el pseudònim de Tito Livio i Framupa. Donà a la impremta, amb altres autors: Hombres Notables de Muro; Muro en la mano. BOBM 1968, 43. GEM XI, 242. Darder M0807.