Mulet Pasqual, Joan

Tornar al llistat

Búger, 22/03/1854
Prev. 22/05/1880
Def. 07/05/1935
Fou ordenat prevere dia 22.05.1880. Dia 14.05.1877 va fer Títol de Patrimoni. Abans de ser ordenat prevere (1879) ja figura com Adscrit en la parròquia ciutadana de Sant Miquel. De 1908 a 1923 hi tingué el càrrec de Vicari, deixant-lo degut a la manca de salut. BOBM 1935, 258. Darder M0808.