Munar Llompart, Miquel

Tornar al llistat

Algaida, 16/07/1873
Prev. 03/04/1897
Def. 16/10/1965
Fou ordenat prevere dia 03.04.1897. Dia 30.10.1895 havia fet Títol de Patrimoni, quedant a la vila per tocar l’orgue de la parròquia, aconseguint l’any 1905, el Benefici d’organista d’aquella parròquia. L’any 1910 en fou nomenat Vicari. De 1920 a 1929 fou nomenat ecònom per manca de Rector, retornant a la Vicaria. Compongué, com músic, diferents motets religiosos sobresortint l’Himne a la Mare de Déu de la Pau. BOBM 1965, 254. GEM XI, 245. Darder M0825.