Arcas Pons, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 09/07/1879
Prev. 23/09/1905
Def. 18/02/1952
Dia 08.06.1904 va fer títol de Patrimoni. De 1905 a 1912 Vicari de S’Esgleieta. 1913 1917 Primatxer en la parròquia de Santa Eulàlia. 1917-1944 Capellà de la Casa de la Misericòrdia. +18.02.1952 BOBM 1952 pàg. 182.