Munar Oliver, Joan

Tornar al llistat

Sant Joan, 01/01/1865
Prev. 19/09/1891
Def. 28/03/1930
Fou ordenat prevere dia 19.09.1891. Dia 06.11.1889 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial a Sant Joan com prevere Adscrit. Era bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. De 1902 a 1913 fou el Vicari un Capite de Lloret, participà a les oposicions de 1913 i aconseguí la parròquia de Maria, que regentà fins a la mort. BOBM 1930, 296. Estelrich, 153. Darder M0834.