Munar Perelló, Nadal

Tornar al llistat

Costitx, 08/09/1875
Prev. 23/09/1905
Def. 26/11/1955
Fou ordenat prevere dia 23.09.1905. Dia 11.12.1903 féu Títol de Patrimoni. Quedà a la paròquia nadiua i de 1906 a 1909 fou Vicari de Santa Maria. Dia 01.05.1909 fou nomenat Vicari in Capite de Consell. Participà a les oposicions de 1913 i fou el primer Rector de la novella parròquia de Consell, on hi restà fins que l’any 1955 en presentà la renúncia per manca de salut. L’ajuntament posà el seu nom a un carrer: Párroco Munar. BOBM 1955, 472. Darder M0833.