Pérez Ramos, Antoni

Tornar al llistat

Bubión (Granada), 00/00/0000
Prev. 19/03/1955
Def. 26/12/2019
No feia molt havia complit els 88 anys, si bé els darrers, ja no era ell, la demència senil havia convertit al savi prevere, en una ombra necessitada de molta ajuda. Havia nascut a Bubión (Granada) dia 30.11.1931 i donat que el seu pare era guàrdia civil, essent infant, arribà a Mallorca, entrant al nostre Seminari el 1943, per fer els estudis eclesiàstics, que acabà en la Universitat Gregoriana com alumne del Col·legi espanyol, becat per la diòcesi, perquè es llicenciàs en Dret Canònic. A Roma fou ordenat prevere dia 19.03.1955. Durant els seus anys d'estudi participà en el certamen instituït pel Bisbe Campins, aconseguint un Accèssit amb un treball històric sobre Capdepera el 1949 i un premi amb un tema bíblic el 1955. Retornat a Mallorca, dia 24.07.1956 rebia el nomenament de Vicari per a la parròquia de sant Jaume (Palma) i poc després el càrrec d'Oficial de Secretaria del Bisbat i el de subpromotor de la Fe en el procés de canonització de Sor Francinaina Cirer, treballs que compartia amb el de professor del Col·legi del Sagrat Cor i del Col·legi Lluís Vives. L'any 1957 fou nomenat Tinent Fiscal del Tribunal Eclesiàstic i Secretari de la Comissió pro Congrés Eucarístic Nacional. L'any 1960 fou nomenat Vicari de la parròquia de sant Josep Obrer, seguint treballant en la Cúria diocesana. Dia 01.09.1965 fou nomenat professor de Dret públic i de Història de l'Església del Seminari, Notari eclesiàstic i defensor del vincle en el Tribunal Eclesiàstic. Dia 13.04.1967 fou nomenat Provicari General ajudant a Mn. Guillem Fiol i Colom. De 1969 a 1988 assumí el càrrec de Consiliari Diocesà de l'Adoració Nocturna i l'any 1970 el de Provisor del Tribunal Eclesiàstic. Dia 31.12.1975 fou nomenat Canonge Ardiaca i Vicari de Justícia, tenint diferents càrrecs en el Capítol, del qual en fou elegit President pel trienni 1986-1989. Ha estat membre del Col·legi de Consultors durant dos quinquennis. Membre del Consell Permanent del CETEM, i dia 28.02.2001 Consiliari Diocesà dels Cursets de Cristiandat. Si arribà de Roma llicenciat en Dret Canònic, no deixà d'aprofundir en aquest camp, aconseguint el grau de Doctor en Dret Civil, en la Universitat de Barcelona (1977). Doctor en Dret Canònic (1978) en la Universitat de Comillas (Madrid). A més del mestratge donat al Seminari, l'any 1990 fou nomenat catedràtic de Dret Eclesiàstic de la UIB, càrrec que regentà fins a la jubilació acadèmica (2001) i dels càrrec eclesiàstics es jubilà al complir els 75 anys (2006) L'any 1979 fundà l'Institut d'Estudis Matrimonials del qual en fou President, com també fou President de l'Associació Espanyola de Dret Canònic. Ha donat a la impremta: 1968 El Obispo Salvá: un capítulo en la historia de Mallorca del siglo XIX. 1979 El proceso sumario canónico matrimonial (pars dissertationis ad Lauream. Comillas. Facultat de Derecho Canónico). 1980 La sumariedad en los procesos canónicos matrimoniales. (pars dissertationis ad Lauream Univ. Autónoma de Barcelona. Facultad de Derecho Canónico). 1980 El Obispo Pascual: un tiempo – una Iglesia. 1990 Matrimonios nulos: Jurisprudencia Canónica actual: Mallorca 1873-1988. Els darrers anys les ha pogut viure en la Residència de sant Pere i sant Bernat i aquest mes de Novembre fou portat a l'Hospital Joan March, on fou visitat per la germana mort, en la mitja festa d'aquest Nadal, dia 26.12.2019.