Obrador Fornés, Pere

Tornar al llistat

Manacor, 00/00/0000
Prev. 15/06/1878
Def. 29/09/1905
Dia 10.09.1875 feia Títol de Patrimoni per accedir als Ordes Majors. Dia 15.06.1878 era ordenat prevere essent Patge del bisbe Mateu Jaume. Començà son exercici ministerial ajudant a la parròquia de Son Carrió fins que l’any 1880 retornà a Manacor, esmerçant la resta dels seus anys de ministeri servint la parròquia manacorina. BOBM 1905, 232. Darder O0010.