Obrador Moratinos, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 15/02/1942
Prev. 21/06/1969
Def. 00/00/0000
Era membre actiu de la parròquia de La Soledat (Palma) quan s’hi fundà la JOC. Entrà al seminari i fou ordenat prevere dia 21.06.1969. Presentà el nº 752 del Certamen del Seminari. Una vegada prevere començà a treballar en la pastoral del Turisme a la zona de Calvià, deixà l’exercici ministerial per poder treballar més en el camp secular. Fou Batlle de Calvià de 1983 a 1991 GEM XII, 30.