Obrador Nebot, Jaume

Tornar al llistat

Felanitx, 01/01/1859
Prev. 23/12/1882
Def. 26/04/1926
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 02.08.1880 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 23.12.1882 Esmerçà els anys de son ministeri servint la feligresia de S’Horta. Mostrà enginy dirigint les obres de l’església de S’Horta, com també les del Convent de les Religioses Franciscanes i les del Cementiri parroquial de S’Horta. Gaudia d’escriure articles a El Felanigense i a l’Almanac que publicava cada any. BOBM 1928, 179. Darder O0014. Rosselló VIII, 349.