Obrador Prohens, Pere Ignasi

Tornar al llistat

Felanitx, 20/12/1816
Prev. 01/01/1850
Def. 20/08/1905
Esmerçà els anys de son ministeri en la parròquia nadiua, d’on n’era Beneficiat. BOBM 1905, 208. Ramon VIII, 352. Darder O0018.