Obrador Siquier, Andreu

Tornar al llistat

Búger, 08/12/1944
Prev. 01/01/1969
Def. 00/00/0000
Acabant els estudis teològics passà a Menorca, com a familiar del Bisbe Miquel Moncadas qui l’ordenà prevere el 1969. L’any següent passà a Madrid per fer un curs amb capellans obrers. El 1971 és a Mallorca i fou nomenat Vicari de la parròquia de l’Encarnació, començant els estudis de Filosofia i Lletres a l’Estudi General Lul·lià (Psicologia), que acabà a la Universitat de Barcelona, passant a treballar en la Diputació de Barcelona en el camp de la Drogodependència. És el membre nº 0010 del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. És membre fundador de la “Xarxa Perifèrics” i “Xarxa Sida i món Local”. Deixà el ministeri i seguí treballant en diferents treballs de reinserció social.