Olesa Saenz, Jordi

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1849
Prev. 01/01/1847
Def. 03/09/1911
Dia 05.05.1871 feia Títol de Patrimoni i l’any 1874 fou ordenat prevere restant Adscrit en la parròquia de Santa Creu. L’any 1876 fou nomenat Vicari de Sant Llorenç des Cardessar, per passar l’any 1880 com Vicari in Capite de Son Servera, on procurà que les Religioses franciscanes s’hi establissin el 14.09.1882. Hi restà fins que dia 02.06.1887 fou nomenat Ecònem de Santa Maria, per esdevenir-ne Rector quan es morí el Venerable Rector Caldentei. BOBM 1911, 236. Darder O0051.