Oliver Coll, Josep

Tornar al llistat

Sóller, 01/01/1849
Prev. 21/12/1872
Def. 04/05/1917
Fou ordenat prevere dia 21.12.1872. Dia 13.11.1869 havia fet Títol de Patrimoni. De 1873 a 1883 fou Vicari de Sóller. Aconseguí els títols de Batxiller en Lletres i Doctor en Teologia i en Dret (1888). El 1883 fou nomenat Ecònem de Llucmajor i el 1885, per nomenament Reial, fou nomenat Canonge d’Eivissa. El 1888 rebé el títol de Capellán Mayor y Predicador de San Francisco el Grande de Madrid. El 1890 retorna a Mallorca com Ardiaca de la nostra Seu, per esdevenir-ne Degà el 1900. Aixecà el Convent per a les Germanes de la Caritat que foren establertes en el Port de Sóller. Mantingué diferents polèmiques en la premsa sobre qüestions socials, que posteriorment foren publicades en el llibre: 1885 “¿Moral romana o Moral humana?”. 1912 “Reflexiones sobre el Catolicismo y el Socialismo”. L’Ajuntament de Sóller li dedicà un carrer al Port de Sóller.