Oliver Ferragut, Antoni

Tornar al llistat

Sant Joan, 01/01/1840
Prev. 23/06/1861
Def. 29/03/1904
Dia 23.06.1861 feia Títol de Patrimoni per accedir als Ordes Majors. Fou ordenat dia 07.05.1868, restant al servei de la parròquia nadiua fins que dia 16.01.1873 passà a Vilafranca com Vicari in Capite, fins a la mort. BOBM 1904, 137. Darder O0083.