Oliver Grimalt, Guillem

Tornar al llistat

Palma, 24/02/1874
Prev. 17/12/1898
Def. 08/01/1951
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898 Pensam que fou nomenat Vicari de santa Creu, doncs en renuncia dia 30.04.1900 per passar com Adscrit a la Seu, ajudant en el camp de l’arxivística, i a diferents delegacions que li feien. L’any 1901 començà a anar a dir missa a l’església de la Puritat. Dia 01.06.1913 fou nomenat Vicari de la parròquia de l’Almudaina, el 1920 féu oposicions per a un Benefici del Concordat. BOBM 1951, 167. AC 1648. Darder O0091.