Oliver Juan, Salvador

Tornar al llistat

Manacor, 26/11/1866
Prev. 24/08/1892
Def. 17/09/1938
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892 Dia 23.10.1891 havia fet Títol de Patrimoni. De 1893 a 1895 fou Vicari de Santa Maria del Camí. De 1895 a 1900 Vicari in Capite de Capdepera, per retornar a Manacor, tenint cura de 1910 a 1914 de l’església del Sagrat Cor de Manacor (Fartaritx). L’any 1915 fou nomenat Vicari de la parròquia nadiua i de 1922 a 1923 Ecònem de Vilafranca. De 1923 a 1929 fou el Rector de Santa Eulàlia, Diputat de Disciplina del Seminari i Claver de Caixa Diocesana. BOBM 1938, 493. Fuster, 356. HdC 1938, 422. Darder O0095.