Oliver Lladó, Mateu

Tornar al llistat

Campos, 17/08/1852
Prev. 13/03/1877
Def. 11/02/1911
Fou ordenat prevere dia 13.03.1877. Dia 21.09.1875 havia fet Títol de Patrimoni. Esmerçà tota la vida ministerial al servei de la feligresia campanera. Era molt devot de la Mare de Déu de Loudes posant la imatge i figurant la capella en la capella de la Mare de Déu de l’Esperança de la parròquia, en la possessió de Son Rosselló i en els jardins de les Religioses Franciscanes i de les Missioneres dels Sagrats Cors. Fou el corresponsal i el col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1910 es va subhastar, al preu de 401 pessetes, la Custòdia Major de la parroquial de Campos, la comprà i la regalà a la parròquia. Durant més d’un any pagà sis obrers que engrandien el Convent de les religioses Franciscanes de Campos. Va fer testament dia 16.07.1902 tenint molt presents a les Religioses Franciscanes, al Sr. Bisbe i al personal que el servia. BOBM 1911, 76. Reus II 181. HdC 1911, 48. Darder O0088.