Oliver Morro, Antoni

Tornar al llistat

Selva, 01/01/1858
Prev. 17/12/1881
Def. 31/12/1922
Fou ordenat prevere dia 17.12.1881 Dia 14.08.1880 va fer Títol de Patrimoni. Sempre exercí el ministeri en la parròquia de Selva, de la qual dia 07.01.1893 en fou nomenat Vicari i exercint aquest càrrec li arribà la mort BOBM 1922, 464. HdC 1923, 30.