Oliver Mulet, Pere Antoni

Tornar al llistat

Algaida, 01/01/1843
Prev. 10/06/1876
Def. 27/02/1917
Fou ordenat prevere dia 10.06.1876. Dia 22.08.1874 va fer Títol de Patrimoni. Dia 01.09.1876 rebia el nomenament de Vicari de la parròquia nadiua. L’any 1900, sense deixar la Vicaria, fou nomenat Rector del santuari de Cura, posteriorment passà a Palma per servir com Adscrit la parròquia de santa Eulàlia. BOBM 1917, 150. Darder O0112.