Oliver Pascual, Bartomeu

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1875
Prev. 20/09/1902
Def. 31/12/1927
Fou ordenat prevere dia 20.09.1902. Dia 11.06.1901 va fer Títol de Patrimoni. L’any 1902 va anar a Sant Llorenç fins que l’any 1905 retornà a Manacor tenint cura de Son Negre fins dia 08.01.1918. L’any 1918 fou nomenat Capellà de les religioses de la Sagrada Família. BOBM 1928, 179. HdC 1928, 46. Darder O0121.