Oliver Reynés, Andreu

Tornar al llistat

Binissalem, 22/02/1850
Prev. 15/06/1878
Def. 01/04/1933
Fou ordenat prevere dia 15.06.1878. Dia 04.03.1875 va fer Títol de Patrimoni. Esmerçà els seus anys de ministeri servint la feligresia de Binissalem, on morí. BOBM 1933, 127. Darder O0127.